Service

Vores serviceydelser

Kan hjælpe din virksomhed

VORES EKSPERTISE


Der tilbydes assistance omkring følgende hovedemner:


BOGFØRING


Kontering, debitor/kreditor, afstemning og arkivering.


FAKTURERING - OG DEBITORSTYRING


Udfra faktureringsoplæg udarbejdes faktura samt bogføring heraf. Opfølning på indbetalinger, herunder fremsendelse af kontoudtog og rykkerprocedure for manglende betalinger.


LIKVIDITETSSTYRING


Udarbejdelse af virksomhedens cash flow samt foreslag til betaling af kreditorer.


ÅRSREGNSKAB


Perioderegnskab og balance med nødvendig hovedoversigt og sammendrag. Afstemning af kassen, bank, giro, debitor,kreditor samt moms og afgifter. Afstemt årsregnskab laves klar til revision med efterfølgende opfølgning.


MYDIGHEDSKONTAKT


Varetager kontakt til revisor, bank, mydigheder. Deltager i forhandlinger vedr. kreditor- , projekt- og  lønforhandling.


VIKARASSISTANCE


Ovennævnte opgaver kan varetages som vikar i fbm. sygdom, barsel eller overbelastning blandt virksomhedens stampersonale.


LØN- OG TIMEREGNSKAB


Løbende administration af lønberegning, indberetning og indbetaling til myndigheder af skatter og afgifter.


KREDITORSTYRING


Godkendte fakturaer bogføres og betaling klargøres til godkendelse.


MOMSREGNSKAB


Indberetning af moms og afgifter mv. herunder kontakt til SKAT.


BUDGETUDARBEJDELSE


Selve budgetudarbejdelsen, foreslag til budgetopstilling.


PERSONALEADM. OPGAVER


Styring af ferie og overdragelse e.l., medarbejdersamtaler, analyser, uddannelse af personale indefor udvalgte områder.


ØVRIGE


Ydermere kan andet forefaldende kortorarbejde også udføres under vikarassistance.