LB Erhvervsservice ApS © 2014 - Alle rettigheder forbeholdes.

 

Bogføring

Kontering, Debitor/Kreditor, Afstemning, Arkivering.

 

Løn-/timeregnskab

Løbende administration af lønberegning, indberetning og indbetaling til myndigheder af skatter og afgifter.

 

Fakturering/debitorstyring

Udfra faktureringsoplæg udarbejdes faktura samt bogføring heraf. Opfølgning på indbetalinger, herunder fremsendelse af kontoudtog og rykkerprocedure for manglende betalinger.

 

Kreditorstyring 

Godkendte fakturaer bogføres og betalinger klargøres til godkendelse.

 

Likviditetsstyring

Udarbejdelse af virksomhedens cash flow samt forslag til betaling af kreditorer.

 

Momsregnskab

Indberetning af moms og afgifter mv. herunder kontakt til SKAT.

 

Årsregnskab

Perioderegnskab og balance med nødvendig hovedoversigt og sammendrag. Afstemning af kassen, bank, giro, debitor, kreditor samt af moms og afgifter. Afstemt årsregnskab laves klar til revision med efterfølgende opfølgning.

 

Budgetudarbejdelse

Selve budgetudarbejdelsen, forslag til budgetopstilling.

 

Myndighedskontakt

Varetager kontakt til revisor, bank, myndigheder. Deltager i forhandlinger vedr. kreditor-, projekt- og lønforhandling.

 

Personaleadm. opgaver 

Styring af ferie og overarbejde e.l., medarbejdersamtaler, analyser, uddannelse af personale indenfor udvalgte områder.

 

Vikarassistance 

Ovennænte opgaver kan varetages som vikar i fbm. sygdom, barsel eller overbelastning blandt virsomhedens stampersonale. Ydermere kan andet forefaldende kontorarbejde også udføres under vikarassistance.